Новини

Лауреати на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2020/2021 година

На 21.12.2020 година бяха избрани лауреатите на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2020/2021 година. През 2020 година, кандидат-стипендиантската кампания на Фондация „Мариана Димитрова“ беше насочена към ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“, като по традиция те трябваше да попълнят форма за кандидатстване в уебсайта на Фондацията, и да напишат…

Фондация „Мариана Димитрова“ направи дарение от книги на ЕГ „Иван Вазов“

По повод 15-ти септември и началото на учебната 2020/2021 година, Фондация „Мариана Димитрова“ направи дарение от 13 тома на библиотеката на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Пловдив. Дарените книги са от името на нашите стипендианти: Адриана Вулева и Ирена Атанасова, за учебната 2018/2019 година; Божидара Янева, Георги Илиев, Константина Арнаудова и Теодор Ташев, за учебната…

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година

На 02.11.2019 година бяха избрани стипендиантите на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година. За настоящата учебна година, кандидатстването за паричната стипендия се извършваше чрез форма за кандидатстване, посредством уебсайта на Фондацията, и чрез есе. Учениците можех да избират между две теми: „Къде се виждам след 5 години?“ и „С какво бих могъл да допринеса…

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година

На 27.10.2018 година бяха избрани първите стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година. Кандидатстването на паричната стипендия се извършваше чрез форма за кандидатстване, посредством уебсайта на Фондацията, и чрез мотивационно писмо. Основното изискване към кандидат-стипендиантите беше те да са настоящи ученици в девети клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“. На 27.10.2019 година, Управителният…