Политика на поверителност

 

През април 2016 г. Европейският парламент одобри Общия регламент за защита на данните (GDPR) [Регламент (ЕС) 2016/679], който влиза в сила на 25 май 2018 г.

Фондация „Мариана Димитрова“ поема ангажимент за защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта управляван от нас и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Този документ („Политика на поверителност“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на този уебсайт и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни.

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събирането на лична информация е с цел да отговорим на изпратени запитвания, съобщения свързани с дейността на Фондацията, регистрация за получаване на новини или събития, организирани от Фондацията, както и запитвания относно дарения. Ние събираме следната лична информация посредством контактната форма в сайта на Фондацията. В нея са включени задължителни полета като: име, имейл адрес и текст на съобщениято, като те ще се използват единствено за целите на даденото запитване и само с цел отговор от наша страна. В допълнение се съхранява информация за изпращането на запитване и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

Ако бихте искали да получите Удостоверение за дарение, след направено такова към Фондация „Мариана Димитрова“ и изпратите данни като име и фамилия от ваш имейл, тази информация ще се използва единствено за целите на конкретната кореспонденция и само с цел отговор от наша страна и предоставяне на Удостоверението.

Ако сте се абонирали за получаване на новини от сайта на Фондация „Мариана Димитрова“ и сте предоставили вашия имейл, той ще бъде използван единствено за уведомяване относно новините в този сайт на вашия имейл адрес.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те.

 УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме вашите лични данни, за да обработваме вашите заявки и запитвания, за да ви изпращаме новини, свързани с Фондацията, и да ви предлагаме допълнителни услуги и събития като цяло.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочения срок може да бъде променен, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси  на Фондация “Мариана Димитрова“ и/или други потребители на Услугите.

Също така, необходима част от вашата информация може да бъде използвана с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ПРОСЛЕДЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички посетители в сайта. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Съгласявайки се да използвате уебсайта на Фондация „Мариана Димитрова“, вие изразявате вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки”. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на вашия интернет браузър или ги изтриете през настройките на вашия интернет браузър.

Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която регламентира използването на бисквитките на нашия сайт.

 СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на md-foundation.org.

Данните ще се съхраняват до 1 /една/ година  от последния отговор от наша страна на даденото запитване.

Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година от последния отговор от наша страна на даденото запитване.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние няма да разкриваме вашите лични данни на трети страни. Можем да разкриваме вашата лична информация на трети страни само с вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между вас и Фондация „Мариана Димитрова“.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Фондация „Мариана Димитрова“, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика, ще има действие спрямо вас след уведомяване от Фондация „Мариана Димитрова“ и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да прекратите договора, без да дължите неустойка, и да преустановите използването на Услугата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Фондация „Мариана Димитрова“, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на вашата електронната поща, въведена в контактната форма при отправено запитване (изпратено съобщение) или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.