„Живейте просто! Говорете истината! Работете с хората, които вярват в това, което правите! Винаги отговаряйте на мейли! Не забравяйте приятелите си! Четете всяка вечер! Не бъдете тотално отдадени на другия – така ще нараните и двамата! Давайте и ще ви се даде! Цинизмът не води доникъде. Благодарете за всичко, което идва в живота ви! Възпитавайте у себе си добър вкус! Единственото, което имате, е времето – ценете го!“

~ част от реч на Мариана Димитрова пред зрелостници, юни 2017

Screenshot


Мариана Димитрова беше човек, който обичаше работата си с цялото си сърце. Директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив в периода 1993-2017 година, педагог, учител с главно „У“. 

Тя беше от онези редки явления в българското образование, които вдъхновяват и за които няма невъзможни неща. Човек-общественик, който отстоявяваше мнението си и винаги се бореше за промяна. Професионалист, в пълния смисъл да думата, който беше визионер и умееше да води. Директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив, който се превърна в емблема.

Мариана смяташе учениците си за собствени деца и ето защо ние решихме, че можем, в известна степен, да продължим делото ѝ чрез Фондация „Мариана Димитрова“, която да подкрепя ученици и учители от Езикова гимназия „Иван Вазов“-Пловдив.

~ От учредителите

Screenshot (1)

ЗА ФОНДАЦИЯТА

През 2017 година, в памет на Мариана Димитрова-Гичева, семейството ѝ реши да основе Фондация на нейно име, чрез която да почетат дългогодишната дейност на Мариана в образователната система, дългогодишния ѝ опит като директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, нейното дело за обществения и културния живот на гр. Пловдив.

Научете повече за Фондация „Мариана Димитрова“