За Фондация „Мариана Димитрова“

line-2

През 2017 година, в памет на Мариана Димитрова-Гичева, семейството ѝ реши да основе Фондация на нейно име, чрез която да почетат дългогодишната дейност на Мариана в образователната система, дългогодишния ѝ опит като директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, нейното дело за обществения и културния живот на гр. Пловдив.

Създаването на Фондация „Мариана Димитрова“ е продиктувано от:

  • Необходимостта от добри примери в образователната система в България и добри примери за мотивирани и можещи ученици и учители, които имат желание да се развиват.
  • Необходимостта от подпомагане и мотивиране на учащите се в неравностойно положение, които да разгръщат потенциала си;
  • Възможността подпомаганите лица да осъществят обществено, културно и образователно израстване чрез различни обучения, програми, проекти, конкурси, доброволчество, инициативи, насочени към активното участие на учащите се в гражданското общество;

Основната цел на тази фондация е да осъществява програми в областта на образованието, науката, социалната дейност за подпомагане на учениците и учителите от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив за иновативно усвояване на учебния материал и постигане на успехи в научната дейност и практичните умения, както и да насърчава формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, да формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към активното участие на учащи се в гражданското общество.

Повече за целите и мисията на Фондация „Мариана Димитрова“ можете да прочетете в Устава на фондацията.