Лауреати на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2020/2021 година

На 21.12.2020 година бяха избрани лауреатите на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2020/2021 година.

Fondatsia Mariana Dimitrova

През 2020 година, кандидат-стипендиантската кампания на Фондация „Мариана Димитрова“ беше насочена към ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“, като по традиция те трябваше да попълнят форма за кандидатстване в уебсайта на Фондацията, и да напишат есе. Учениците можеха да избират между две теми: „Светът след Ковид-19“ и „Иван Вазов днес“.

На 21.12.2020 година, след дълго разискване от страна на членовете на Управителния съвет на Фондация „Мариана Димитрова“, бе взето решение да се наградят всички кандидати в кандидат-стипендиантската кампания на Фондацията за учебната 2020/2021 година с еднократна парична премия. Вярваме, че това беше правилното решение, тъй като всички ученици, които взеха участие, заслужават награда и по този начин бихме искали да ги поощрим и насърчим.

Лауреати на Фондацията за учебната 2020/2021 година са: Адриана Вулева, Ива Цветанова, Йоанна Кралева, Калина Шагова, Kонстантина Арнаудова и Сашо Мутафчиев.