Кандидатстване

Кандидат-стипендиантската кампания за учебната 2020/2021 година приключи на 30.11.2020.


За трета година, ФОНДАЦИЯ „МАРИАНА ДИМИТРОВА“ ще предостави стипендии през учебната 2020/2021 година на трима ученици от Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив

Screenshot (2)

Изисквания за кандидатстване:

  • Учениците, които желаят да кандидатстват за парична стипендия от Фондация „Мариана Димитрова“, трябва да попълнят и изпратят формата за кандидатстване по-долу, както и есе за кандидатстване най-късно до 30.11.2020година.
  • Изпращaнето на формата за кандидатстване става единствено посредством уебсайта на Фондация „Мариана Димитрова“, а есето е необходимо да бъде изпратено на имейл md-foundation@mail.bg
  • Темите за есе са: „Светът след Ковид-19″ или „Иван Вазов днес”. Всеки кандидат избира сам по коя от двете теми да пише. Есето да не е по-дълго от 500 думи и не забравяйте да напишете двете си имена и в кой клас сте.
  • Всеки кандидат, по свое желание, би могъл да приложи към имейла с есето сканирани или снимани поименни: сертификати, грамоти, служебни бележки, поздравителни адреси и т.н. за своите постижения и отличия, независимо от областта и дали са свързани с учебната дейност и занимания в Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив.
  • Фондацията не носи отговорност за: кандидатури изпратени след крайния срок; технически проблеми, които са попречили за попълването на апликационната форма и изпращането на мотивационните писма; непълни или неправилно попълнени апликационни форми; невярно подадена информация. Кандидатите, представили документи с невярно съдържание, няма да бъдат допускани до гласуване за получаване на стипендия.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Да сте настоящ ученик в 9-ти клас, 10-ти клас или 11-ти клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив през учебната 2020/2021 година. 
  • Да сте попълнили и изпратили формата за кандидатстване чрез уебсайта на Фондация „Мариана Димитрова“, както и есето си на една от двете теми на имейла на Фондацията.
  • Да се спазват сроковете за кандидатстване и да се изпълняват изискванията за изчерпателност и пълнота на представената информация.

 

Стипендианти:

Избират се трима стипендианти – по един от 9-ти, от 10-ти, от 11-ти клас от всички получени кандидатури след съвещание и гласуване на Управителния съвет на Фондация „Мариана Димитрова“, спазвайки Устава на Фондацията. Стипендиантите ще получат парична стипендия в размер на 100 лева на месец, считано от 01.01.2021 година до края на втория учебен срок на учебната 2020/2021година – 30.06.2021 година. Имената им ще бъдат обявени на 18.12.2020 година.

Необходимо е всеки стипендиант да пази добрите имидж и репутация на Фондация „Мариана Димитрова“, както и на Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив, да спазва закона, да спазва правилата за обучение в ЕГ „Иван Вазов“, да поддържа добрите си резултати и поведението му да не е в разрез със задачите, целите и Устава на Фондация „Мариана Димитрова“. Ако някое от следните изброени бъде нарушено, паричната стипендия на съответния стипендиант ще бъде отнета.

Форма за кандидатстване:

Ако имате допълнителни въпроси, пишете ни на: md-foundation@mail.bg 

* УС на Фондация „Мариана Димитрова“ си запазва правото да изменя изискванията към кандидат-стипендиантите, като всички кандидати ще бъдат своевременно уведомявани за всички направени промени по Условията.