Screenshot


Мариана Димитрова беше човек, който обичаше работата си с цялото си сърце. Директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив в периода 1993-2017 година, педагог, учител с главно „У“. 

Тя беше от онези редки явления в българското образование, които вдъхновяват и за които няма невъзможни неща. Човек-общественик, който отстоявяваше мнението си и винаги се бореше за промяна. Професионалист, в пълния смисъл да думата, който беше визионер и умееше да води. Директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“- Пловдив, който се превърна в емблема.

Мариана смяташе учениците си за собствени деца и ето защо ние решихме, че можем, в известна степен, да продължим делото ѝ чрез Фондация „Мариана Димитрова“, която да подкрепя ученици и учители от Езикова гимназия „Иван Вазов“-Пловдив.

~ От учредителите

Screenshot (1)