Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година

На 02.11.2019 година бяха избрани стипендиантите на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година.

За настоящата учебна година, кандидатстването за паричната стипендия се извършваше чрез форма за кандидатстване, посредством уебсайта на Фондацията, и чрез есе. Учениците можех да избират между две теми: „Къде се виждам след 5 години?“ и „С какво бих могъл да допринеса за един по-добър свят?“. Основното изискване към кандидат-стипендиантите беше те да са настоящи ученици в девети или десети клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“.

На 02.11.2019 година, на общо събрание на Управителния съвет на Фондация „Мариана Димитрова“ единодушно беше взето решение да се връчат стипендии за учебната 2019/2020 година на: Божидара Янева, Георги Илиев, Константина Арнаудова и Теодор Ташев.

Учениците проведоха и лична среща с Председателя на Фондацията Душко Гичев на 13.11.2019 година, когато той им връчи и персонални сертификати.