Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година

На 27.10.2018 година бяха избрани първите стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година.

Кандидатстването на паричната стипендия се извършваше чрез форма за кандидатстване, посредством уебсайта на Фондацията, и чрез мотивационно писмо. Основното изискване към кандидат-стипендиантите беше те да са настоящи ученици в девети клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“.

На 27.10.2019 година, Управителният съвет на Фондация „Мариана Димитрова“ с единодушие взе решение да връчи стипендии за учебната 2018/2019 година на Адриана Вулева и Ирена Атанасова.

Двете детокласнички бяха наградени и с персонални сертификати от Председателя на Фондацията Душко Гичев по време на Празничния концерт на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – „60 години ТРАДИЦИЯ С БЪДЕЩЕ“ на 29.10.2018 година