Стипендианти

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година:

Божидара Янева, в паралелка с чуждоезиков профил испански език

Георги Илиев, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Константина Арнаудова, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Теодор Ташев, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година:

Адриана Вулева, в паралелка с чуждоезиков профил английски език

Ирена Атанасова, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език