Стипендианти

Лауреати на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2020/2021 година:

Адриана Вулева, в паралелка с чуждоезиков профил английски език

Ива Цветанова, в паралелка с чуждоезиков профил испански език

Йоанна Кралева, в паралелка с чуждоезиков профил немски език

Калина Шагова, в паралелка с чуждоезиков профил английски език

Константина Арнаудова, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Сашо Мутафчиев, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година:

Божидара Янева, в паралелка с чуждоезиков профил испански език

Георги Илиев, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Константина Арнаудова, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Теодор Ташев, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език

Стипендианти на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2018/2019 година:

Адриана Вулева, в паралелка с чуждоезиков профил английски език

Ирена Атанасова, в паралелка с чуждоезиков профил италиански език