Кандидатстване

Срокът за кандидатстване приключи на 20.10.2018 година!

 

 

Изисквания за кандидатстване:

 

  • Учениците, които желаят да кандидатстват за парична стипендия от Фондация „Мариана Димитрова“, трябва да попълнят и изпратят формата за кандидатстване по-долу, както и мотивационно писмо за кандидатстване най-късно до 20.10.2018 година.
  • Изпращaнето на формата за кандидатстване става единствено посредством уебсайта на Фондация „Мариана Димитрова“, а мотивационното писмо е необходимо да бъде изпратено на имейл info@md-foundation.org
  • Необходимо е мотивационното писмо да е на тема „Защо заслужавам да бъда стипендиант на Фондация ”Мариана Димитрова“?“ и да не е по-дълго от 500 думи. Не забравяйте да напишете двете си имена и в кой клас сте.
  • Всеки кандидат, по свое желание, би могъл да приложи към имейла с мотивационното писмо доказателства за своите постижения и отличия – сканирани или снимани поименни: сертификати, грамоти, служебни бележки, поздравителни адреси и т.н., независимо от областта и дали са свързани с учебната дейност и занимания в Езикова гимназия „Иван Вазов“-Пловдив.

 

  • Фондацията не носи отговорност за: кандидатури изпратени след крайния срок; технически проблеми, които са попречили за попълването на апликационната форма и изпращането на мотивационните писма; непълни или неправилно попълнени апликационни форми; невярно подадена информация. Кандидатите, представили документи с невярно съдържание, няма да бъдат допускани до гласуване за получаване на стипендия.

 

Основни изисквания към кандидатите:

 

  • Да сте настоящ ученик в 9-ти клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“-Пловдив. 
  • Да сте попълнили и изпратили формата за кандидатстване чрез уебсайта на Фондация „Мариана Димитрова“, както и мотивационно писмо на имейла на Фондацията.
  • Да се спазват сроковете за кандидатстване и да се изпълняват изискванията за изчерпателност и пълнота на представената информация.

 

Стипендианти:

 

Избират се двама стипендианти от всички получени кандидатури след съвещание и гласуване на Управителния съвет на Фондация „Мариана Димитрова“, спазвайки Устава на Фондацията. Стипендиантите ще получат парична стипендия в размер на 100 лева на месец за периода на съответния учебен срок на учебната година. Имената им ще бъдат обявени на 29.10.2018 година.

Необходимо е всеки стипендиант да пази добрите имидж и репутация на Фондация „Мариана Димитрова“, както и на Езикова гимназия „Иван Вазов“-Пловдив, да спазва закона, да спазва правилата за обучение в ЕГ „Иван Вазов“, да поддържа добрите си резултати и поведението му да не е в разрез със задачите, целите и Устава на Фондация „Мариана Димитрова“. Ако някое от следните изброени бъде нарушено, паричната стипендия на съответния стипендиант ще бъде отнета.

 

Форма за кандидатстване:

 

 

Ако имате допълнителни въпроси, пишете ни на info@md-foundation.org 

 

* УС на Фондация „Мариана Димитрова“ си запазва правото да изменя изискванията към кандидат-стипендиантите, като всички кандидати ще бъдат своевременно уведомявани за всички направени промени по Условията.